La firma

Signia Consultors, S.L. va néixer l’abril de 2016, fruit de la unió de dos despatxos vigatans amb una llarga trajectòria professional: Domènec Xicota, SL i Assessoria Laboral López, SL.

 

En els seus inicis la convergència dels dos despatxos va donar lloc a un despatx professional enfocat en l’assessorament integral de l’empresa, en especial, en els àmbits de Consultoria Estratègica, Comptabilitat, Fiscalitat i Gestió Laboral de la mateixa. No obstant, gràcies a la filosofia de treball en equip, esforç, constància i formació professional continuada, hem pogut créixer i ampliar els nostres serveis, integrant, l’abril de 2017, el departament Jurídic.

 

Actualment disposem d’un equip de treball pluridisciplinari, integrat per persones especialitzades en les diverses àrees en les que prestem serveis, oferint d’aquesta manera un servei d’assessorament integral, tant per empreses com per a particulars. D’aquesta manera, el client té la possibilitat de disposar en un sol despatx professional, de tots els coneixements, experiència i recursos que li siguin necessaris en aquestes àrees.

 

La nostra filosofia es basa en la formació i actualització continuada de tots els membres del nostre equip. L’especialització, la transparència, la rigrositat i el treball en equip té un únic objectiu: dur a terme un treball diligent, eficient i professional amb el  màxim nivell de qualitat, confiança i satisfacció pel nostre client.

Clients

Tant les empreses, com els professionals i particulars, tenen la necessitat d’estar ”al dia”  i tenir coneixement de tota la normativa i/o requeriments a que estan  obligats, i de comptar amb la informació i mitjans de suport  intern i/o extern, que els facilitin el seu compliment en temps i forma.

 

A Signia Consultors, S.L., oferim suport, coneixement, experiència i professionalitat en matèries de Comptabilitat, Fiscalitat, Recursos Humans i Jurídico-Mercantil de tota classe de negocis i també privats. Donem suport en el compliment de tota classe de formalitats portant-les a terme amb garantia, rigor, puntualitat i immediatesa que fa que el client se senti atès i acompanyat en tot moment. Al mateix temps,  portem a terme una tasca de constant anàlisi de tots aquells aspectes que són susceptibles de ser millorats dins de les seves organitzacions.

 

Ens avancem a les seves necessitats per tal de que la seva empresa/activitat, sigui més productiva i eficient en tot moment i en tots els nivells.