Consultoria i Gestió Mercantil-Civil

Oferim serveis de consultoria i gestió en els àmbits Mercantil i Civil.

Serveis que inclou

  • Consultoria i atenció als clients, en matèries legislatives i normativa en general
  • Consultoria en matèries de “Combinacions de Negocis” (Fusions, Escissions, etc.)
  • Preparació d’esborranys i/o redacció definitiva de documents i/o contractes
  • Preparació de documents per a la seva elevació a públic davant Notaris
  • Gestions de presentació i, en el seu cas, liquidació, davant els organismes pertinents
  • Gestions amb Registres Mercantils i/o de la Propietat