Gestió Laboral

A Signia Consultors, SL sabem que els treballadors son un dels motors més importants de l’empresa. No obstant, degut a la gran quantitat de canvis legislatius dels que cal estar al corrent, i degut a la quantitat de temps que consumeix la gestió del dia a dia laboral de l’empresa, la gestió d’aquests recursos humans pot arribar a ser una tasca complicada i poc eficient.

 

Per això, tenim un equip d’experts en la gestió laboral que aconsella i presta la seva ajuda a l’empresa en tots aquells aspectes relacionats amb els seus treballadors.  Una solució a tots els tràmits que l’empresa ha de realitzar o presentar per a la gestió del personal.

Serveis que inclou

  • Inscripció i afiliació a la Seguretat Social d’empreses i treballadors autònoms.
  • Inscripció i afiliació a la Seguretat Social de treballadors.
  • Assessorament respecte dels contractes de treball i les bonificacions existents en cada moment.
  • Confecció i comunicació de contractes de treball, bonificacions i pròrrogues de contracte.
  • Confecció de nòmines i càlcul de liquidacions.
  • Interpretació de convenis col·lectius.
  • Confecció i liquidació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.
  • Estudi de costos laborals.
  • Confecció i tramitació models 111 i 190.