Serveis a despatxos professionals

Signia Consultors, S.L. és un despatx pluridisciplinari i transversal format per un equip de professionals formats i preparats en les diferents àrees en les que prestem els nostres serveis. Aquesta especialització i formació tècnica ens han permès formar un equip especialitzat en prestar serveis jurídics externs pels assessors i els seus clients. També ha fet possible col·laborar i treballar de forma sinèrgica amb gestors administratius, graduats socials, assessors fiscals, i economistes, per tal de poder adaptar completament el servei a les necessitats dels clients. I així, possibilitaruna prestació integral i de màxima qualitat dels serveis.

 

Som conscients de que les empreses i els professionals, tenen la necessitat d’estar “al dia” i tenir coneixement de tota la normativa i requeriments a que estan obligats. Alhora, volen comptar amb la informació i mitjans de suport intern i extern, per garantir el correcte assessorament als seus clients i una prestació dels seus serveis rigorosa i professional.

 

Actualment, vivim en una època en que els clients desitgen disposar d’un assessor de confiança. Aquest ha de poder resoldre qualsevol problema que li pugui sorgir a l’empresa, i ha de vetllar pels seus interessos: des de la seva constitució, passant per l’anàlisi econòmic i la gestió de nòmines del personal contractat i fins a la resolució d’un possible conflicte jurídic. El client vol un servei integral. No obstant, sovint, la pròpia estructura dels despatxos no permet disposar de recursos interns suficients per fer front a aquestes necessitats. Aquest fet, comporta que els professionals es sentin estancats o limitats en alguns àmbits de la seva prestació de serveis, i l’obliga en moltes ocasions a derivar el client a despatxos externs que disposen d’un departament jurídic propi, la qual cosa suposa un risc de pèrdua del client important.

 

És per això, i amb la finalitat d’ajudar als diferents despatxos professionals que es troben amb l’esmentada problemàtica, que Signia Consultors, S.L. ofereix un servei d’assessorament jurídic multidisciplinari pensat pels assessors. Aquest, permet canalitzar tots els seus dubtes, consultes, tràmits i reclamacions, amb el màxim coneixement, experiència, professionalitat garantia, rigor, puntualitat i immediatesa que faran que el client se senti atès i acompanyat en tot moment.

 

Ens avancem a les seves necessitats per tal de que el seu despatx sigui més productiu i eficient en tot moment i en tots els nivells, gaudint de les avantatges de tenir un departament jurídic propi però sense haver de fer cap inversió al respecte.

 

Per tal de garantir l’excel·lència del nostre servei, ens adaptarem a les seves necessitats o a les del seu client, podent atendre’ls a les nostres oficines, a les de l’assessor o bé en el domicili de la pròpia empresa client, mantenint un tracte directe i constant de forma presencial, via telèfon o via corre electrònic i garantint la màxima confidencialitat.

 

Si voleu que us facilitem més informació al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

SIGNIA CONSULTORS, S.L.