Consultoria Laboral

Oferim serveis professionals de consultoria laboral tant a empreses com a particulars.

 

Un servei de consultoria de qualitat, recolzat per una gran experiència professional en la matèria i un equip especialitzat que coneix la complexitat dels obstacles amb els que s’enfronta l’àrea laboral de les empresa oferint un assessorament personalitzat i una solució per a  cada cas concret.

Serveis que inclou

  • Assessorament i informació en matèria laboral.
  • Estudis, càlculs i tramitacions de prestacions, jubilacions i incapacitats laborals.
  • Assessorament respecte de les prestacions d’atur i subsidis. Tramitació de la capitalització d’atur.
  • Informació i assessorament respecte dels registres de jornada.
  • Assessorament i gestió d’acomiadaments
  • Disseny de Polítiques retributives
  • Assessorament i acompanyament en les Eleccions Sindicals de l’empresa
  • Reestructuració empresarial