Gestió Fiscal

La fiscalitat està present en tots els àmbits del nostre “dia a dia”, ja sigui com a conseqüència del desenvolupament tant d’activitats empresarials, com de professionals, i també en l’àmbit privat.

 

Per aquest motiu, a Signia Consultors, S.L.  comptem amb un departament que, al marge de les activitat de “consultoria”, també dona suport i solucions als àmbits de gestió.  En especial, en la complementació i presentació de declaracions d’impostos de qualsevol tipus.

Serveis que inclou

  • Complementació i presentació de declaracions
  • Gestions davant l’Agència Tributària
  • Atenció personal i escrita de Requeriments i/o reclamacions de la AEAT